1446 HİCRİ YILIMIZI İMAM BUHARİ YILI OLARAK KUTLUYORUZ!

HAYIRLI VE MÜBAREK OLSUN!

Bugün 7 Temmuz 2024 / 1 Muharrem 1446. Bugün itibariyle yeni bir hicri yıla girmiş bulunuyoruz. Yeni hicri yılınızı kutluyor, ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlı ve mübarek olmasını Cenab-ı Hakk’tan diliyorum.

Şimdi yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle yeni  planlar, yeni atılımlar yapma zamanı.

Bu bağlamda, Hakk’a tapan milletimizin güzide radyolarından AKRA Medya ve Haber Platformunun yapmış olduğu farkındalık çalışmaları takibe ve takdire değer. AKRA sadece farkındalık çalışmaları yapmıyor. Aynı zamanda karanlıklar içinde kalmış ülkemizin ve dünyamızın karşı karşıya bulunduğu olumsuzlukların arasında olumlu somut hedefler ve aydınlık yarınlara çıkış yolları gösteriyor, dostça tavsiyelerde bulunuyor.

Bu anlamda, AKRA takipçilerine yeni hicri yıl için Kişisel Hayat Planı Çizelgesi hazırlamış. Şahsen çok hoşuma giden ve https://whatsapp.com/channel/0029Va5jpZ71XquOi0P3cq1k/784 adresinden ulaşabileceğiniz bu planı siz değerli dostlarımla paylaşmak, yeni yıl hediyesi olarak istifadenize sunmak istedim. Boşluklarını doldurmak sizin takdiriniz.

Yeni yıl için yapılan tavsiyelerden biri kendi şahsımız, ailemiz için, çocuklarımıza İslam’ı öğretmek için projeler yapmak, bu bağlamda her gün bir kaç ayet ve hadis okuyup ezberlemek ve anlatmak, evlerimizi İslâm’ın anlatıldığı yuvalar haline getirmek. Bilinmedik bir şey değil bu tavsiyeler. Ama yeni bir yıla girerken geçmişin muhasebesi ve Allah’a giden yolumuzda niyetlerimizin tazelenerek  yenilenmesi açısından çok önemli. Yeni yılbaşı bizim için bu fırsatı sunuyor.

AKRA.MEDIA bu bağlamda çıtayı yükseltmiş, sadece kendimiz ve ailemiz için projelerle yetinmemiş, önümüze toplumsal bir proje sunup öncülük etmiş bulunuyor. Bu bağlamda da, “1446 İmam Buhari’yi sevgiyle anma ve eserlerini ihya etme yılıdır” diyerek 1446. hicri yılımızı İMAM BUHARİ YILI olarak ilan etmiş durumda. Anlaşılan yıl boyunca bu konuda yayınlara ağırlık verilecek. Kur’an-ı Kerim’den sonra en önemli dini kaynağımız olan hadislere, son zamanlarda da özellikle Sahih-i Buhari’ye saldırıların had safhaya çıktığı günümüzde bu çalışmanın son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Türk Dünyasının gittikçe yakınlaşmakta olduğu şu günlerde Buhara’lı bir Türk olan İmam Buhari’nin ve eserlerinin hem Türk dünyasını hem de topyekün İslam dünyasını bir diğer deyişle geniş kapsamlı “Hakk’a tapan milletimiz”i daha da yakınlaştıracak bir değer olduğuna da işaret etmemiz gerekiyor. 2019 yılında Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı olarak Özbekistan’a çalışma ziyaretim olmuş, o arada İmam Buhari Hazretlerini de ziyaret etmiştim. O vesile ile İmam Buhari Hazretlerinin bizi kendi öz değerlerimizle buluşturup birleştirmek için ne kadar önemli olduğunu çok yakından müşahade etmiştim.

Şahsen, 1446 yılının İMAM BUHARİ YILI olarak ilan edilmesi benim açımdan çok sevindirici bir tevafuk oldu. Zira, ülkemizi işgal eden devletlere karşı Milli Mücadele’nin bir parçası olarak 23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi kurulduğunda yapılan merasimlerin tarihi birer anı olarak yeniden canlandırılması için zihnimde proje üretmeye çalışıyor, Buhari hatimlerini de bu projenin bir parçası olarak düşünüyordum.

O zaman gelin bu projeyi birlikte olgunlaştırıp hayata geçirelim.

Bilindiği üzere, Milli Mücadele sırasında Hey’et-i Temsiliye adına Mustafa Kemal, Meclis’in açılışından iki gün önce bütün vilayetlere bir genelge göndererek Meclis’in 23 Nisan Cuma günü açılacağını, illerde neler yapılması gerektiğini ve TBMM’nin nasıl açılacağını detayları ile bildirmişti. Aslı Genel Kurmay arşivinde bulunan 21 Nisan 1336(1920) tarihli bu genelgede  Nisan’ın 23’ünde Cuma namazından sonra Ankara’da Büyük Millet Meclisi’nin açılacağı, açılışı Cuma gününe denk getirerek Cuma gününün kutsallığından yararlanılacağı, açılıştan önce bütün Milletvekilleriyle Hacı Bayram-ı Veli Cami-i Şerifi’nde Cuma namazı kılınacağı, Kur’an’ın nurlarından ve salavat-ı şeriflerden feyz alınacağı, namazdan sonra sakal-ı şerif ve Kutsal Sancak taşınarak Meclis’e gidileceği, dualar eşliğinde kurbanlar kesileceği, Meclis Binasına gidilirken Kolordu Komutanlığı’na bağlı birlikler tarafında özel güvenlik önlemleri alınacağı, bu kutlu günü ebedileştirmek için bütün vilayetlerde o günden itibaren Valilerin organize etmesiye hatimler indirileceği, Buhari-i Şerifler okunacağı, okunan hatimlerin tevdi dualarının Meclis’in açılışında yapılacağı, Kutsal ve yaralı vatanımızın her köşesinde aynı şekilde Buharî-i Şerif okunacağı ve hatimler indirileceği, Cuma günü, namazdan önce minarelerden salavatlar okunacağı, vatanın ve milletin bir an önce kurtuluşa ve saadete ermeleri için dua edileceği, Cuma namazından sonra hatimlerin tamamlanacağı, devletin ve vatanın her parçasının kurtarılması için yapılan milli faaliyetlerin, milletin her ferdi ve onların temsilcilerinin üzerlerine düşeni yapmalarının önemi, kutsallığı ve herkesin buna mecbur olduğu konularında vaazlar verileceği, din ve devletimizin, vatan ve milletimizin kurtuluşu, istiklali ve mutluluğu için dua edileceği, bu dinî ve millî merasimler yerine getirilip Camilerden çıkıldıktan sonra ahalinin Valilik makamlarına giderek Meclis’in açılışı dolayısıyla tebriklerini sunacağı, yine Cuma namazından önce, her yerde, usulüne uygun şekilde Mevlid-i Şerifler okunacağı, bu tebliğin derhal yayımlanması ve bir genelge olarak her tarafa ulaştırılması için her vasıtaya başvurulacağı, seri bir şekilde en ücra köylere, en küçük askeri birliklere ve ülkedeki tüm kurum ve kuruluşlara ulaştırılması sağlanacağı, ayrıca bu genelgenin, büyük afişler halinde her tarafa asılacağı, mümkün olan her yerde basılıp çoğaltılacağı, ücretsiz olarak herkese bedava olarak dağıtılacağı, Allah’tan bizi tam başarıya ulaştırması için dua edildiği bildirilmişti. Ve öylece uygulanmıştı.

Buhari okumaları ve hatimleri İslam tarihinde bir gelenekti. Buhârî-i Şerîf tedrisi sünnetin intikâlini sağlayan en önemli faaliyetlerdendi. Kıtlık, zelzele, harp, salgın hastalık, düşman işgali gibi kötü ve zor günlerde Sahîh-i Buhârî hatimleri okumak öteden beri İslam dünyasında ve Türkler arasında bizzat devlet başkanları tarafından sahiplenilmiş bir âdet idi. Düşmana karşı mücadele verildiği günlerde yeni devletin kuruluşu öncesi Büyük Millet Meclisinin açılışında Buhari-i Şerif okumaları da bu geleneğin bir parçası idi.

Maalesef bu gelenek zamanla ihmal edildi.

Şimdi Türkiye’nin İkinci Yüzyılı’nda bütün değerlerimize birlikte sahip çıkma zamanı.

Nasıl ki, Büyük Millet Meclisi kuruluşunda Kur’an-ı Kerim ve Buhari-i Şerif okumaları ile açıldı, egemenlik alametimiz olan İstiklâl Marşı’nı kabul ederek vatan, bayrak ve dinin, dinin temelleri olan şehadetlerin, dolayısıyla bu dinin kaynaklarının korunmasını milli mücadelenin amacı olarak belirledi ise, bu yüzyılda da bu değerlerimize sahip çıkma zamanı.

Bu anlamda 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramlarımızı Hakk’a tapan millet olarak Ankara’da Hacı Bayram Veli Camii ve Birinci Meclis Binası merkezli olarak, ilk günkü orijinal haliyle her yıl canlandırmamızı, Hakk’a tapan çocuklar olarak da aynı felsefe içerisinde kutlamalar yapmayı, Buhari-i Şerif okumalarını yaygınlaştırmayı  önemli görüyorum ve öneriyorum. Bu bağlamda düşüncelerinizi ve proje önerilerinizi özelden paylaşabileceğiniz gibi bu amaçla kurduğum https://chat.whatsapp.com/Bm91q90IUmULdw9l8Bp0VV  adresindeki Hakk’a Tapan Millet grubunda da paylaşabilirsiniz.

Bu vesileyle, 1446 Hicri yeni yılınızın ve hususan İMAM BUHARİ YILI’nın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Selam ve dua ile!

Süleyman Arslan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir