Yazar: Hakka Tapan Millet

  • Thumbnail for the post titled: Cumhur İttifakı’nın 103. Yılı Kutlu Olsun!

    Cumhur İttifakı’nın 103. Yılı Kutlu Olsun!

    "Biz ittifak-ı Cumhura her kuvvetten ziyade salâhiyet bahşeden İslâmiyet esasatını nazarı dikkate alarak Meclisi Âlinizi kâffei umuru millette doğrudan doğruya vazıülyed tanımak taraftarıyız." 24 Nisan 1920-Meclis Açılış Konuşması-Mustafa Kemal Paşa

  • Thumbnail for the post titled: AB Programlarına Katılım Hakkında Bilgi ve Hassasiyet Talebi

    AB Programlarına Katılım Hakkında Bilgi ve Hassasiyet Talebi

    DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI’NA, KONU: AB’den Sağlanacak Katılım Öncesi Fonları ve AB Birlik Programlarına Katılım Hakkında Bilgi ve Hassasiyet Talebi.