Yazar: Süleyman Arslan

Hukuk Fakültesi lisans ve Sosyoloji yüksek lisans mezunu. 20 yıl avukatlık yaptı. Hukuk ve sosyal alanda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası dernek ve birliklerde Başkan ve üye olarak aktif çalışmalarda bulundu. 2017-2021 yılları arasında (İlk Dönem) Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanlığını yürüttü. Başkanlığı döneminde İçişleri Bakanlığı Kolluk Gözetim Komisyonu Üyesi olarak da görev yaptı. Halen Adalet Bakanlığı'nda Bakanlık Müşaviri olarak çalışmaktadır. Yaptığı çalışmaları ayrıca suleymanarslan.net adresinde yayınlamaktadır.
 • Thumbnail for the post titled: 1446 HİCRİ YILIMIZI İMAM BUHARİ YILI OLARAK KUTLUYORUZ!

  1446 HİCRİ YILIMIZI İMAM BUHARİ YILI OLARAK KUTLUYORUZ!

  Ülkemizi işgal eden devletlere karşı Milli Mücadele’nin bir parçası olarak 23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi kurulduğunda yapılan merasimlerin tarihi birer anı olarak yeniden canlandırılması için zihnimde proje üretmeye çalışıyor, Buhari hatimlerini de bu projenin bir parçası olarak düşünüyordum. Bu arada AKRA MEDYA 1446 Hicri yeni yılını İmam Buhari’yi sevgiyle anma ve eserlerini ihya etme amacıyla ”İMAM BUHARİ YILI" olarak ilan etti. Bu vesile ile 1446 Hicri yeni yılınızı ve hususan ”İMAM BUHARİ YILI"nın hayırlı olmasını diliyor, bu doğrultuda birlikte çalışmalar yapmaya davet ediyorum.

 • Thumbnail for the post titled: Ayasofya mücadelesini Fatih’in emriyle başlatmıştı!

  Ayasofya mücadelesini Fatih’in emriyle başlatmıştı!

  O Fatih’in askeri Hakk'a tapan bir gençti! Bir gün rüyasında Fatih Sultan Mehmed’i görmüştü. Fatih Sultan Mehmed rüyasında ona “Benim camilerime sahip çık, gayelerine uygun kullanımlarını sağla” mealinde bir emir vermişti. Bunun üzerine Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği’ni kurmuş, Başkanlığını yürüttüğü bu dernek aracılığıyla davalar açmış ve kazanmıştı.  Böylece sırasıyla İznik Ayasofya, Trabzon Ayasofya, İlyas Bey, Kariye ve İstanbul Ayasofya camileri Fatih’in vakfiyelerine ve emirlerine uygun bir şekilde tekrar ibadete açılmıştı.

 • Thumbnail for the post titled: MEDENİYET OKULLARI AÇILSIN!

  MEDENİYET OKULLARI AÇILSIN!

  Diğer liselerdeki zorunlu derslerin yanında seçmeli din öğretiminden daha fazlasını ve din eğitimini isteyen öğrenci ve velilerin bu taleplerini karşılamak amacıyla, Anadolu İmam Hatip Liselerinin haricinde  Medeniyet Liseleri veya Maarif Liseleri benzer bir isimle yeni okullar açılmalıdır. Bu seçeneğin mümkün olmaması halinde ikinci seçenek de mevcut Anadolu İmam Hatip Liselerinin isimlerinin Anadolu Medeniyet Liseleri veya benzer isimle değiştirilmesi, aynı müfredatın geliştirilerek devam ettirilmesidir.

 • Thumbnail for the post titled: KAN İÇİNDE GÜNEŞLER

  KAN İÇİNDE GÜNEŞLER

  batan günden sonra şimdi “geceyi onaran mimarın göklerden gelen kararı” ile İslam güneşi yeniden yükselip yüzbinlerce, milyonlarca şehidimizin pırıl pırıl kanlarında ışımaya başlarken, kızgın ve kaynayan kan içindeki yürekleri de ayaklandırıyor. Milyonlarca güneş yanıyor şehit kanlarıyla yoğrulmuş vatanda, Avrupa’da, Asya’da, Afrika’da, Amerika’da, Türkiye’de ve Filistin’de... Küçük ve sağlam.

 • Thumbnail for the post titled: YENİ SİVİL ANAYASANIN BAŞLANGIÇ KISMINDA İSTİKLÂL MARŞINA ATIFTA BULUNULMALIDIR!

  YENİ SİVİL ANAYASANIN BAŞLANGIÇ KISMINDA İSTİKLÂL MARŞINA ATIFTA BULUNULMALIDIR!

  Nasıl ki Fransa Anayasası Başlangıç kısmında 1789 tarihli haklar demecinde yazılı insan ve vatandaş hak ve hürriyetleri ile Cumhuriyet kanunlarınca tanınmış bulunan ana prensipleri resmen teyit ediyorsa, Türkiye’nin yapılacak yeni sivil anayasasının Başlangıç kısmında da İstiklâl Marşı’na açıkça atıfta bulunulmalı, İstiklâl Marşı’nın bütününde belirtilen değerler ve ana prensipler açıkça teyit edilmelidir.

 • Thumbnail for the post titled: “TÜRK VE İSLÂM TÜRKİYE DEVLETİ”

  “TÜRK VE İSLÂM TÜRKİYE DEVLETİ”

  29 Ekim 1923’te rejimin daha önce konulmayan adı ve dayandığı dini ve hukuki değerlerin adı ilan edilmiştir. Kurucu aslî iktidar olan Hakk’a tapan millet tarafından hem cumhuriyetin hem İslam dininin özü itibariyle kabulü, hem de daha sonra adlarının daha açıkça ortaya konulması eşzamanlı olarak yürütülmüştür.

 • Thumbnail for the post titled: YENİ ANAYASA İÇİN ÖNERİLERİMİZ (6)

  YENİ ANAYASA İÇİN ÖNERİLERİMİZ (6)

  Ailenin ve Cinsiyetlerin Korunması Hakkı Anayasa'da Daha Güçlü Bir Şekilde Düzenlenmelidir!

  Anayasa’ya aile kurumunu güçlendirecek, anneyi ve anneliği, yaşlıları, cinsiyetlerin sağlıklı gelişimini koruyacak düzenlemeler ilave edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda Anayasa’nın 10. , 17 ve 41 inci maddeleri yeniden düzenlenmelidir.

 • Thumbnail for the post titled: YENİ ANAYASA İÇİN ÖNERİLERİMİZ (5)

  YENİ ANAYASA İÇİN ÖNERİLERİMİZ (5)

  Anayasa Allah'ın İsmi ile Başlamalıdır!

  Bu bağlamda, Anayasa’nın Başlangıç kısmında “Türklüğün tarihi ve manevî değerleri” kapsamında İstiklâl Marşına mutlaka atıfta bulunulmalıdır.

 • Thumbnail for the post titled: YENİ ANAYASA İÇİN ÖNERİLERİMİZ (4)

  YENİ ANAYASA İÇİN ÖNERİLERİMİZ (4)

  Laikliğin Tanımı Yapılmalıdır!

  “Türkiye’ye özgü laiklik” gerekçesiyle laikliğin İslam dinini toplumsal yaşamda görünmez kılmayı ve genel ahlakı ortadan kaldırmayı sonuçlandıracak şekilde yorumlanması anayasal düzenleme ile engellenmelidir. Laikliğin tanımı yapılmalı, İstiklâl Marşı’na aykırı yorumlanmasına mani olacak, uyumlu yorumlanmasını sağlayacak düzenlemeler yapılmalı, bu sağlanamıyorsa kaldırılması düşünülmelidir.

 • Thumbnail for the post titled: YENİ ANAYASA İÇİN ÖNERİLERİMİZ (3)

  YENİ ANAYASA İÇİN ÖNERİLERİMİZ (3)

  Laiklik topluma değil devlete ait bir niteliktir! Anayasa Mahkemesi’nin toplumu laikleştirmeye yönelik yorumlarına fırsat verilmemelidir. Bu bağlamda 1982 Anayasası’nın 24 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının sonuna tarafı olduğumuz BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi Madde 18/1’deki “Din ve vicdan hürriyetinin herkesin aleni veya özel olarak bireysel ya da başkaları ile birlikte toplu olarak, kendi din ya da inancını ibadet, icra, kılık kıyafet dahil bunun icaplarını yerine getirme ya da öğretme bakımından ortaya koyma özgürlüğünü içerdiği”ne dair düzenlemeler eklenmelidir.