Ayasofya mücadelesini Fatih’in emriyle başlatmıştı!

O Fatih’in askeri Hakk’a tapan bir gençti!

Ayasofya mücadelesini Fatih’in emriyle başlatmıştı!

Merhum İsmail Kandemir, Fatih Sultan Mehmed tarafından cami olarak ibadete açıldığı halde sonradan müzeye çevrilen mekanların tekrar camiye çevrilmesi için yıllarca hukuk mücadelesi vermiş, tek tek herbirinin yeniden camiye çevrilmesine vesile olmuştu. 12 Mayıs 2024 tarihinde 79 yaşında ikamet ettiği İznik’ten Hakk’a yürümüş ve orada defnedilmişti. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Cennetiyle ve cemaliyle müşerref eylesin.

Merhum İsmail Kandemir için İstanbul Müftülüğü tarafından İstanbul Ayasofya Camiinde 19 Mayıs 2024 Pazar günü bir program yapılacağını öğrendim. Güzel bir vefa örneği olmuş.

O Hakk’a tapan bir çocuk olarak başladığı hayatını Hakk’a tapan bir genç olarak sürdürmüş, Hakk’a tapan bir ihtiyar olarak tamamlamıştı. Bence her yıl Hakk’a Tapan Millet’imizin geçmişte yaşamış Hakk’a tapan örnek bir genci öne çıkarılmalı ve onu yâd eden bir program gerçekleştirilmelidir.

Bu vesile ile ben de önemli bir bilgiyi paylaşmak istiyorum.  

Onunla İstanbul Ayasofya Camii Kebiri’nin 24 Temmuz 2020 tarihli açılışında tanışmıştım. Ben de o gün ve öncesinde Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı sıfatıyla medyada açıklamalarda bulunmuş, Ayasofya’nın müze olarak kalmasının insan haklarına aykırı olduğunu, müzeden camiye çevrilmesinin insan haklarının bir gereği olduğunu, konunun devletin ve milletin egemenliği kapsamında kaldığını ifade etmiştim. Daha sonra değişik vesilelerle kendisi ile telefon görüşmelerimiz oldu. Bunlardan birinde bana anlattığına göre; bir gün rüyasında Fatih Sultan Mehmed’i görmüştü. Fatih Sultan Mehmed rüyasında ona “Benim camilerime sahip çık, gayelerine uygun kullanımlarını sağla” mealinde bir emir vermişti. Bunun üzerine Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği’ni kurmuş, Başkanlığını yürüttüğü bu dernek aracılığıyla davalar açmış ve kazanmıştı.  Böylece sırasıyla İznik Ayasofya, Trabzon Ayasofya, İlyas Bey, Kariye ve İstanbul Ayasofya camileri Fatih’in vakfiyelerine ve emirlerine uygun bir şekilde tekrar ibadete açılmıştı. Merhum, şimdi sıranın Atina’daki Fethiye Camiine geldiğini, onun için hazırlık yaptığını eklemişti. Hiç şüphesiz ki, telefonda ve yaşlı halinde benimle paylaştığı bu bilgilerin daha detaylı ve daha net hallerine yakınları ve birlikte çalıştığı kimseler daha çok vâkıftır.

Fatih Sultan Mehmed, İstanbul’un fethini müjdeleyen ve hedef gösteren Hz. Peygamber’in bir askeriydi. İsmail Kandemir de İstanbul’u fethettikten sonra Roma’nın fethi için sefere çıkan, fakat bu seferini tamamlayamayıp vefat eden Fatih’in günümüzde yaşayan bir askeriydi. 1966 yılında 21 yaşında başlattığı mücadelesinde nihayet İstanbul Ayasofya’nın camiye çevrilmesine vesile olmuştu. Atina Fethiye Camiinin açılışına ömrü yetmemişse de niyetiyle sevabını alıp dar-ı bekaya, Ayasofya’nın maddi ve manevi fatihlerinin yanına irtihal etmiş, rahmet-i Rahman’a kavuşmuştu.  

Cihadı silahsız ve şiddetsiz bir hukuk cihadıydı.

O nöbetini Allah’ın izin verdiği ölçüde tamamladı.

Şimdi sıra geride kalanlarda.

Ayasofya’nın açılışını müjdeleyen bir diğer Üstad Necip Fazıl’ın dediği gibi:

“Ustada kalırsa bu öksüz yapı, Onu sürdürmeyen çırak utansın!”

0 Replies to “Ayasofya mücadelesini Fatih’in emriyle başlatmıştı!”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir