TBMM Tutanakları

 • Thumbnail for the post titled: “TÜRK VE İSLÂM TÜRKİYE DEVLETİ”

  “TÜRK VE İSLÂM TÜRKİYE DEVLETİ”

  29 Ekim 1923’te rejimin daha önce konulmayan adı ve dayandığı dini ve hukuki değerlerin adı ilan edilmiştir. Kurucu aslî iktidar olan Hakk’a tapan millet tarafından hem cumhuriyetin hem İslam dininin özü itibariyle kabulü, hem de daha sonra adlarının daha açıkça ortaya konulması eşzamanlı olarak yürütülmüştür.

 • Thumbnail for the post titled: MEVLİD-İ NEBİ GÜNLERİ BAYRAM OLSUN!

  MEVLİD-İ NEBİ GÜNLERİ BAYRAM OLSUN!

  Tüm siyasi partilerimiz ve milletvekillerimizden Türkiye’nin ikinci yüzyılının başladığı bu yasama döneminin başında Mevlid-i Nebi Haftası içinde “12 Rebîulevvel Gecesiyle Gününün (Mevlid-i Nebî Gününün) Bayram Sayılmasına Dair Kanun Teklifi” vermelerini, tam yüzyıl önce olduğu gibi 24 Ekim 2023 tarihine kadar bu teklifi kabul etmelerini Hakk’a Tapan Müslüman Türk Milleti mensubu olarak talep ediyorum.

 • Thumbnail for the post titled: Cumhur İttifakı’nın 103. Yılı Kutlu Olsun!

  Cumhur İttifakı’nın 103. Yılı Kutlu Olsun!

  "Biz ittifak-ı Cumhura her kuvvetten ziyade salâhiyet bahşeden İslâmiyet esasatını nazarı dikkate alarak Meclisi Âlinizi kâffei umuru millette doğrudan doğruya vazıülyed tanımak taraftarıyız." 24 Nisan 1920-Meclis Açılış Konuşması-Mustafa Kemal Paşa

 • Thumbnail for the post titled: Hz. Peygamberin Doğum Günü Milli Gün İlan Edilsin!

  Hz. Peygamberin Doğum Günü Milli Gün İlan Edilsin!

  İlk Meclis tam 100 yıl önce Veladet-i Nebi gün ve gecesini Hakimiyet-i Milliye Bayramı olarak kabul etmişti. (...) Bunun için yapılması gereken tek şey 2429 sayılı Ulusal Bayram Ve Genel Tatiller Hakkında Kanun Madde 2’de “Mevlid-i Nebi Günü” veya “Mevlid-i Nebi Bayramı” şeklinde ufak bir ilave yapmaktır.

 • Thumbnail for the post titled: İstiklâli adlîmiz için bir darbe!

  İstiklâli adlîmiz için bir darbe!

  Lozan Barış Andlaşmasının Türk Hukukuna Etkisi. (Lozan) istiklâli adlîmiz için bir darbedir efendiler. (...) İstiklâlin en bariz istinatgahı bilirsiniz ki, hakkı kazadır. Hakkı kazasını hiçbir devlet başkasına veremez ve hiçbir ecnebi devletinin bizim toprağımız üzerinde hakkı olamaz. Nasıl olur da ecnebi hâkimler tarafından verilmiş olan hükümleri kendilerinin cebri ile, tazyiki ile kabul edebiliriz?