Etiket: İslam

  • Thumbnail for the post titled: “TÜRK VE İSLÂM TÜRKİYE DEVLETİ”

    “TÜRK VE İSLÂM TÜRKİYE DEVLETİ”

    29 Ekim 1923’te rejimin daha önce konulmayan adı ve dayandığı dini ve hukuki değerlerin adı ilan edilmiştir. Kurucu aslî iktidar olan Hakk’a tapan millet tarafından hem cumhuriyetin hem İslam dininin özü itibariyle kabulü, hem de daha sonra adlarının daha açıkça ortaya konulması eşzamanlı olarak yürütülmüştür.