Etiket: Laiklik

 • Thumbnail for the post titled: YENİ ANAYASA İÇİN ÖNERİLERİMİZ (6)

  YENİ ANAYASA İÇİN ÖNERİLERİMİZ (6)

  Ailenin ve Cinsiyetlerin Korunması Hakkı Anayasa'da Daha Güçlü Bir Şekilde Düzenlenmelidir!

  Anayasa’ya aile kurumunu güçlendirecek, anneyi ve anneliği, yaşlıları, cinsiyetlerin sağlıklı gelişimini koruyacak düzenlemeler ilave edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda Anayasa’nın 10. , 17 ve 41 inci maddeleri yeniden düzenlenmelidir.

 • Thumbnail for the post titled: YENİ ANAYASA İÇİN ÖNERİLERİMİZ (5)

  YENİ ANAYASA İÇİN ÖNERİLERİMİZ (5)

  Anayasa Allah'ın İsmi ile Başlamalıdır!

  Bu bağlamda, Anayasa’nın Başlangıç kısmında “Türklüğün tarihi ve manevî değerleri” kapsamında İstiklâl Marşına mutlaka atıfta bulunulmalıdır.

 • Thumbnail for the post titled: YENİ ANAYASA İÇİN ÖNERİLERİMİZ (4)

  YENİ ANAYASA İÇİN ÖNERİLERİMİZ (4)

  Laikliğin Tanımı Yapılmalıdır!

  “Türkiye’ye özgü laiklik” gerekçesiyle laikliğin İslam dinini toplumsal yaşamda görünmez kılmayı ve genel ahlakı ortadan kaldırmayı sonuçlandıracak şekilde yorumlanması anayasal düzenleme ile engellenmelidir. Laikliğin tanımı yapılmalı, İstiklâl Marşı’na aykırı yorumlanmasına mani olacak, uyumlu yorumlanmasını sağlayacak düzenlemeler yapılmalı, bu sağlanamıyorsa kaldırılması düşünülmelidir.

 • Thumbnail for the post titled: YENİ ANAYASA İÇİN ÖNERİLERİMİZ (2)

  YENİ ANAYASA İÇİN ÖNERİLERİMİZ (2)

  Anayasa'da "Hakk'a Tapan Millet" Kimliği Korunmalıdır! İstiklâl Marşı’nda tasvir edilen millet - toplum yapısı seküler / laik toplum yapısı değildir. Hakk’a tapan milletin imanını boğmak için Garb’ın afakını saran hayasızca akınları iman dolu göğsünde söndüren, Allah’ın yüceliğini ve O’ndan başka ilah olmadığını, Hz. Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğunu evrensel bir deklarasyon şeklinde günde beş vakit insanlara ilan edip yurdumuzun semalarında yankılandıran ulu bir toplum yapısıdır.

 • Thumbnail for the post titled: YENİ ANAYASA İÇİN ÖNERİLERİMİZ (1)

  YENİ ANAYASA İÇİN ÖNERİLERİMİZ (1)

  Anayasamız İç ve Dış Darbe Prangalarından Kurtarılmalıdır!

  Cumhurbaşkanlığı Makamı'na Arz Olunur

  Cumhuriyet tarihi boyunca en önemli anayasal sorun, Anayasa’ya sonradan dahil edilen laiklik ilkesinin Hakk’a tapan milletimizi zincire vurmak, din ve imanını boğmak, yüce ahlaklı bir toplumu ahlaksız bir toplum haline getirmek için kullanılmaya çalışılması olmuştur.  Bu yetmemişçesine, bir de Anayasaya aykırılığı ileri sürülemeyen uluslararası sözleşmeler nedeniyle kendi öz kimliği ve değerleri ile buluşması neredeyse imkansız hale getirilmeye çalışılmıştır.

 • Thumbnail for the post titled: Anayasa’da Değişiklik Tekliflerim ve Gerekçeleri

  Anayasa’da Değişiklik Tekliflerim ve Gerekçeleri

  Artık aile kurumunun ötesinde insan fıtratı, kadın ve erkek cinsiyet kimlikleri de tahrip edilmeye başlanmıştır. Bu da aile kurumunun yanında insan kimliğinin geleceğini tehdit etmektedir.

 • Thumbnail for the post titled: Türkiye Devleti’nin Bayrağındaki Simgeler ve Anayasal Değeri

  Türkiye Devleti’nin Bayrağındaki Simgeler ve Anayasal Değeri

  Türkiye Devletinin Bayrağındaki kutsal simgeleri ve manevi değerleri yorumlarken temel referansımız İstiklal Marşı’dır, İstiklal Marşı’ndaki bayrağa yüklenen anlamdır. Türkiye bayrağındaki simgeler İstiklal Marşı ile uyumlu olarak yorumlanmak zorundadır.