YENİ SİVİL ANAYASANIN BAŞLANGIÇ KISMINDA İSTİKLÂL MARŞINA ATIFTA BULUNULMALIDIR!

Bugün İstiklâl Marşımızın 12 Mart 1921’de kabulünün 103. Yıldönümü.

Bu anlamlı yıldönümünde, İstiklâl Marşı’nı yazan, kabul eden, kanlarıyla, ruhlarıyla, canlarıyla, kalemleriyle sahip çıkan şehitlerimize, gazilerimize, milletvekillerimize, yazarlarımıza, şairlerimize, devlet erkanımıza, topyekûn Hakk’a tapan milletimize minnet ve şükranlarımızı arz ediyoruz.

Unutulmamalıdır ki;

İstiklal Marşı sadece törenlerde okunup söylenen anlam değeri olmayan sembolik bir milli marş değildir.

İstiklâl Marşı 10 kıta 41 mısraıyla anayasal bir belgedir.

İstiklâl Marşı devlet ve milletimizin varlık felsefesini yansıtan, tüm uluslararası sözleşmelerin ve iç hukuk düzenlemelerinin üstünde yer alan kurucu metindir, Anayasamızın ruhudur.

İstiklâl Marşı Anayasa’nın Başlangıç kısmında ifade edilen, Anayasa’nın yorumunda lafzı ve ruhuyla esas alınması gerektiği belirtilen “Türklüğün tarihî ve manevî değerlerinin” en değişmezidir, temel hukuk referansıdır.

İstiklâl Marşı Türkiye’nin ilk yüzyılındaki küresel darbeye karşı Hakk’a tapan Millet’imizin kabul ettiği ilk sivil ve kapsayıcı anayasanın da anayasasıdır.

Türk Ceza Kanunu’na göre İstiklâl Marşı devletin ve dolayısıyla da milletin egemenlik alametidir. Alenen aşağılanması kişinin altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını gerektirir.

Kısacası İstiklâl Marşı Anayasamızın kalbindeki değiştirilmesi teklif edilemeyen imanıdır.

Anayasasının kalbindeki bu imanın, Anayasanın alnı olan Başlangıç kısmında da yer alması Türkiye’nin ikinci yüzyılına yakışan en önemli değişiklik olacaktır.

Bu bağlamda, en sivil ve kapsayıcı anayasa merkezine İstiklâl Marşı’nı alan anayasadır.

Nasıl ki Fransa Anayasası Başlangıç kısmında 1789 tarihli haklar demecinde yazılı insan ve vatandaş hak ve hürriyetleri ile Cumhuriyet kanunlarınca tanınmış bulunan ana prensipleri resmen teyit ediyorsa, Türkiye’nin yapılacak yeni sivil anayasasının Başlangıç kısmında da İstiklâl Marşı’na açıkça atıfta bulunulmalı, İstiklâl Marşı’nın bütününde belirtilen değerler ve ana prensipler açıkça teyit edilmelidir.

SÜLEYMAN ARSLAN

#MehmetAkifErsoy

#İstiklalMarsı103Yasında

#HakkaTapanMillet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir